Όλη η προκήρυξη για 394 επικουρικούς γιατρούς στα νοσοκομεία και το ΕΚΑΒ


Στην ανάρτηση των διαθέσιμων θέσεων στα νοσοκομεία και το ΕΚΑΒ, για κάλυψη από τους καταλόγους των επικουρικών γιατρών, προχώρησε το υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με την απόφαση - πρόσκληση ενδιαφέροντος, προβλέπονται οι εξής θέσεις επικουρικών γιατρών:

Νοσοκομεία Α’ καταλόγου

2η ΥΠΕ: 52 θέσεις

3η ΥΠΕ: 17 θέσεις

4η ΥΠΕ: 36 θέσεις

5η ΥΠΕ: 29 θέσεις

6η ΥΠΕ: 47 θέσεις

7η ΥΠΕ: 11 θέσεις

Νοσοκομεία Β’ Καταλόγου

1η ΥΠΕ: 102 θέσεις

2η ΥΠΕ : 39 θέσεις

3η ΥΠΕ : 9 θέσεις

4η ΥΠΕ: 13 θέσεις

5η ΥΠΕ : 7 θέσεις

6η ΥΠΕ: 15 θέσεις

7η ΥΠΕ: 10 θέσεις

ΕΚΑΒ: 7 θέσεις

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5799/12-2-13 έγγραφο του ΕΚΑΒ, στο ΕΚΑΒ τοποθετούνται γιατροί των εξής ειδικοτήτων: Αναισθησιολογίας, Γενικής Ιατρικής, Καρδιολογίας, Ορθοπαιδικής, Παθολογίας, Πνευμονολογίας και Χειρουργικής .Εξαίρεση αποτελούν οι γιατροί που κατέχουν πτυχίο επάρκειας στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Η υποβολή συμπληρωματικών αιτήσεων γίνεται από σήμερα 16 Απριλίου έως και τις 30 Απριλίου 2014.

Σχόλια