Ο υπουργός Υγείας όρισε τον εαυτό του... πρόεδρο της Επιτροπής της μεταρρύθμισης για ΠΦΥ

Με απόφαση και υπογραφή του Άδωνι Γεωργιάδη, ορίζεται ο Άδωνις Γεωργιάδης πρόεδρος της Επιτροπής – Ομάδας Δράσης για την εφαρμογή της μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Ο υπουργός Υγείας όρισε τον ...εαυτό του πρόεδρο της Επιτροπής – Ομάδας Δράσης για την υποστήριξη της εφαρμογής, του συντονισμού και της υλοποίησης της Μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Στην Επιτροπή μετέχουν επίσης ο υφυπουργός Υγείας Αντώνης Μπέζας, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας Πελοπίδας Καλλίρης και ο Παύλος Θεοδωράκης Εμπειρογνώμονας σε θέματα Πολιτικής Υγείας και Πρόεδρος Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του υπουργείου Υγείας.

Σκοπός της Ομάδας Δράσης είναι η διαρκής υποστήριξη της εφαρμογής, του συντονισμού και της υλοποίησης της Μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και στη βάση των παραπάνω, η οργανωτική και διοικητική ολοκλήρωση του συστήματος της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, βάσει του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου.

Την Επιτροπή – Ομάδα Δράσης στελεχώνουν επίσης οι:

-- Ελευθέριος Θηραίος, Γενικός Ιατρός – Επιμελητής Α΄ ΕΣΥ στο Κέντρο Υγείας Βάρης, Μέλος της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

-- Φακουκάκη Βασιλική, Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας.

-- Σακελλαρίου Χρυσοβαλάντω του Λάμπρου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

-- Βαφειάδης Ιωάννης του Νικολάου, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας, ΕΟΠΥΥ.

-- Wim Van Lerberghe του Jan, Ειδικός Εμπειρογνώμονας σε θέματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Περιφερειακού Γραφείου Ευρώπης του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (WHO).Σχόλια