Επιτροπή Διαβούλευσης μεταξύ συμβεβλημένων και υπ. Υγείας

Εντός της επόμενης εβδομάδας θα συσταθεί η επιτροπή διαβούλευσης μεταξύ συμβεβλημένων γιατρών του ΕΟΠΥΥ και υπουργείου Υγείας με σκοπό την λεπτομερή συζήτηση επί των τεχνικών θεμάτων της συνεργασίας ΕΟΠΥΥ και συμβεβλημένων ιατρών, επιβεβαιώνοντας έτσι την βούληση των δύο πλευρών για ουσιαστικό και εποικοδομητικό διάλογο.

Αυτό αναφέρει μεταξύ άλλων η Ένωση Ιατρών του ΕΟΠΥΥ μετά την συνάντηση που είχε την Παρασκευή με τον υπουργό Υγείας και όπου επιβεβαιώθηκε ότι ξεκινά άμεσα η διαβούλευση για τις νέες συμβάσεις των ιατρών του ΕΟΠΥΥ.

Ο υπουργός στην συνάντηση αναγνώρισε την μεγάλη προσφορά των συμβεβλημένων ιατρών, όπως αναφέρει η ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ, ωστόσο με την στάση του αυτή, ρίχνει λάδι στην φωτιά , αφού θα πυροδοτήσει την κόντρα που ήδη υποβόσκει μεταξύ της ΕΝΙ ΕΟΠΥΥ, του Ιατρικού Συλλόγου και των συνδικαλιστικών σωματείων των γιατρών του ΕΟΠΥΥ.

Αναλυτικά η ΕΝΙ - ΕΟΠΥΥ έθεσε τα κάτωθι θέματα στην συνάντηση με τον υπουργό Υγείας :

1. ΆΜΕΣΗ ανανέωση, εντός του Μαρτίου 2014, όλων των συμβάσεων των ιατρών του ΕΟΠΥΥ.

2. Ενιαίες συμβάσεις για το σύνολο των ιατρών του ΕΟΠΥΥ

3. Έναρξη άμεσου διαλόγου μεταξύ ΕΟΠΥΥ και Ένωσης Ιατρών ΕΟΠΥΥ επί του κειμένου της νέας σύμβασης καθώς οι παλαιές συμβάσεις λήγουν τέλος Μαρτίου 2014.

4. Τριετής τουλάχιστον σύμβαση.

5. Θέσπιση συμμετοχής ανά κλινική επίσκεψη, όπως ισχύει στα κέντρα υγείας και στα δημόσια νοσοκομεία

6. Αμοιβή των ιατρών κατά πράξη και περίπτωση.

7. Τακτική πληρωμή των συνεργαζόμενων ιατρών.

8. Άνοιγμα του ΕΟΠΥΥ σε όλους τους ιατρούς και σε όλους τους πολίτες. Ζητάμε να προχωρήσει άμεσα, παράλληλα με τη δική μας, η υπογραφή σύμβασης των ιατρών του πρώην ΙΚΑ που επέλεξαν να διατηρήσουν το ιδιωτικό τους ιατρείο.

9. Πλήρης διαχωρισμός πρωτοβάθμιας από δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας.

10. Θέσπιση πλαφόν συνταγογράφησης με βάση την μέση αξία συνταγής ανά ειδικότητα.

11. Κεντρικός πυλώνας της ΠΦΥ είναι το ιδιωτικό ιατρείο σε συνεργασία με το δημόσιο δίκτυο των κέντρων υγείας.

12. Το 15% του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ να δοθεί στην ΠΦΥ από το 8% που είναι σήμερα, με εσωτερική αναδιανομή των πόρων.Σχόλια