Ανασφάλιστοι - Άνεργοι: πως θα εχουν περίθαλψη

Ακόμη και κατά 50% μειώνεται ο απαιτούμενος αριθμός των ενσήμων που θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει ένας μακροχρόνια άνεργος προκειμένου να εξασφαλίσει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για χρονική περίοδο τουλάχιστον δύο ετών. Η επιτροπή που διαμορφώνει το «πακέτο» του κοινωνικού μερίσματος, αποφάσισε να διαθέσει περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ για να χρηματοδοτήσει το πρόσθετο κόστος που θα προκύψει από τη «χαλάρωση» των κριτηρίων ασφάλισης όσων είναι εκτός αγοράς εργασίας. Ο αριθμός των ωφελούμενων, αναμένεται να κυμανθεί από 350.000 έως 400.000.

Τι ισχύει σήμερα 

Ανεργοι ηλικίας άνω των 29 έως 55 ετών, μετά από
αίτηση που υποβάλλουν στον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο ασφαλίζονται πριν την διακοπή της εργασίας τους, καλύπτονται για παροχές ασθενείας σε είδος από αυτόν για διάστημα μέχρι δύο χρόνια. Εάν έχουν ασφαλιστεί σε περισσότερους από ένα ασφαλιστικό οργανισμό, καλύπτονται από τον ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο έχουν ασφαλιστεί για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Οι άνεργοι θα πρέπει κατά την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα, να προσκομίσουν βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι για ένα συνεχές τουλάχιστον δωδεκάμηνο πριν την υποβολή της αίτησής τους για υπαγωγή στην ασφάλιση, εξακολουθούν να είναι άνεργοι και ότι κατέχουν κάρτα ανεργίας ανανεούμενη ανά μήνα. 
Επίσης, θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση από το οικείο ασφαλιστικό φορέα στην οποία θα βεβαιώνεται ότι:
  • έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού εξακόσιες (600) ημέρες εργασίας,  προσαυξανόμενες μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού (30ού) και μέχρι το πεντηκοστό τέταρτο (54ο) έτος της ηλικίας κατά εκατό (100) ημέρες ανά έτος και ότι
  • δεν ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισμό.
Τι θα ισχύσει μετά την ψήφιση της διάταξης: 

Οι μακροχρόνια άνεργοι δεν θα χρειάζεται πλέον να έχουν συγκεντρώσει 600 ένσημα (συν 100 για κάθε χρόνο μετά το 30ο έτος της ηλικίας τους) αλλά 300 ένσημα. Έτσι, μακροχρόνια άνεργος ηλικίας 35 ετών, ενώ με το ισχύον καθεστώς θα έπρεπε να διαθέτει συνολικά 1100 ένσημα προκειμένου να εξασφαλίσει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για δύο χρόνια, τώρα θα του αρκούν 800 ένσημα.

Η νομοθετική διάταξη που θα προβλέπει τη μείωση των ενσήμων, θα κατατεθεί στη Βουλή μέσα στην εβδομάδα. Με την ίδια διάταξη, θα ανοίξει ο δρόμος για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και σε δύο ακόμη ευαίσθητες ομάδες:
  • Τους εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες του ΟΑΕΕ οι οποίοι έχουν χάσει τη δυνατότητα να θεωρήσουν το βιβλιάριο υγείας τους λόγω χρεών και
  • Τους ανασφάλιστους υπερήλικες οι οποίοι έχασαν τη σύνταξή τους επειδή δεν πληρούσαν το καινούργιο κριτήριο που τέθηκε από πέρυσι και το οποίο προβλέπει 20ετή περίοδο παραμονής στην Ελλάδα
Κατά τη χθεσινή της συνεδρίαση, η επιτροπή αποφάσισε επίσης να ετοιμάσει τη νομοθετική διάταξη για την καταβολή του επιδόματος των 500 ευρώ στους 64.000 ένστολους όπως επίσης και να προωθήσει άμεσα την καταβολή 20 εκατομμυρίων ευρώ σε φορείς (κυρίως την Αρχιεπισκοπή Αθηνών) προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα στέγασης και σίτισης των αστέγων. 

Σχόλια