ΦΕΚ 458 Β' 25-02-2014 Ελεγκτική διαδικασία των συμβεβλημένων με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτών παρόχων υπηρεσιών υγείας για το 2014 και οι αμοιβές των συμβεβλημένων ιατρών

Σχόλια