Κλινικές: δημιουργούν ενιαίο δίκτυο & συμφωνία με International Life

Με στόχο να μειωθεί το λειτουργικό κόστος και να εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές τιμές μέσα από κοινές προμήθειες, οι μικρές Ιδιωτικές Κλινικές, δημιουργούν το δικό τους ενιαίο δίκτυο Κλινικών, Διαγνωστικών και Κέντρων Αποκατάστασης.

Στα πλαίσια αυτά, η Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών θα ανακοινώσει σήμερα κατά την διάρκεια της Γενικής της Συνέλευσης, συμφωνία με την ασφαλιστική εταιρεία International Life.

Το ενιαίο δίκτυο που οραματίζονται οι Κλινικές, θα μπορεί:

- να συνάπτει από κοινού συμφωνίες συνεργασίας με εταιρείες του ασφαλιστικού κλάδου.

- να προχωρεί σε κοινές προμήθειες αναλώσιμων υλικών και υλικών επεμβάσεων, προκειμένου να υπάρξει περιορισμός του σχετικού κόστους άνω του 40%.

Στόχος τους εγχειρήματος, είναι να προσφέρονται στους πολίτες όμοιες υπηρεσίες έναντι ενός κοινού τιμολογίου και κάτω από το ίδιο brand name.

Σχόλια