Δελτίο Τύπου ΕΟΠΥΥ - Οδηγίες για το πλαφόν συνταγογράφησης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Οδηγίες για την πιστοποίηση των εξαιρέσεων από τα όρια συνταγογράφησης  (πλαφόν) δίνει ο ΕΟΠΥΥ. Ειδικότερα, σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης  του Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΠΠΥ, που ορίζονται οι κατηγορίες ιατρών,  ασθενών, φαρμάκων, οι οποίες εξαιρούνται των ορίων συνταγογράφησης για το  2014, παρέχονται οι κάτωθι οδηγίες:

 Ιατροί που συνταγογραφούν σε ΚΑΠΗ
Θα πρέπει να προσκομίσουν στην ΗΔΙΚΑ και στη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ  επικαιροποιημένο πιστοποιητικό που αποδεικνύει ότι εργάζονται σε  ΚΑΠΗ και υπεύθυνη δήλωση σε ποιο ΚΑΠΗ εργάζονται .

 Ιατροί εργασίας
Θα πρέπει να προσκομίσουν στην ΗΔΙΚΑ και στη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ  επικαιροποιημένο πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την ιδιότητα τους.


 Ιατροί σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Θα πρέπει να προσκομίσουν στην ΗΔΙΚΑ και στη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ  επικαιροποιημένο πιστοποιητικό που να αποδεικνύει την ιδιότητα  τους.

 Ιατροί πολυϊατρείων σωμάτων ασφαλείας
Θα πρέπει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να ενημερώσει την  ΗΔΙΚΑ με κατάλογο ιατρών σε πολυιατρεία σωμάτων ασφαλείας

 Ιατροί ΕΟΠΥΥ
Η Διοίκηση του Οργανισμού θα αποστείλει κατάλογο με τα στοιχεία  των ιατρών της Διοίκησης στην ΗΔΙΚΑ

 Χρόνιοι νεφροπαθείς τελικού σταδίου (υπό αιμοκάθαρση, υπό  περιτοναϊκή διύλιση και υπό μεταμόσχευση), οι καρδιοπαθείς  τελικού σταδίου (μηχανική καρδιά, ανεπάρκεια τελικού σταδίου,  μεταμόσχευση καρδιάς), οι ασθενείς με ηπατική ανεπάρκεια  (ηπατική ανεπάρκεια τελικού σταδίου μη αντιρροπούμενη  κίρρωση, μεταμόσχευση ήπατος), οι μεταμοσχευθέντες  ρευστών ή συμπαγών οργάνων και ιστών

Με την εισαγωγή του αντιστοίχου ICD-10 από το συνταγογράφο  ιατρό η ΗΔΙΚΑ θα υλοποιήσει την εφαρμογή της μη προσμέτρησης  της αξίας των συνταγών των ανωτέρω παθήσεων στο όριο  συνταγογράφησης των ιατρών.

 Φάρμακα των οποίων τη χρήση προ-εγκρίνει ο ΕΟΠΥΥ μέσω των Επιτροπών του. Ο Οργανισμός έχει ήδη ενημερώσει την ΗΔΙΚΑ για τα  εν λόγω φάρμακα και θα υλοποιηθεί.

 Εξαίρεση ιατρών Κεφαλονιάς, για το σύνολο του 2014, από την  εφαρμογή του μέτρου.

 Ιατροί των νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών εξαιρούνται από την εφαρμογή του μέτρου σε ότι αφορά τα φάρμακα  που συνταγογραφούνται σε νοσηλευόμενους ή εξερχόμενους κατόπιν  νοσηλείας ασθενείς, ωστόσο εμπίπτουν στην εφαρμογή του
αναφορικά με τα φάρμακα που συνταγογραφούνται σε εξωτερικούς  ασθενείς και χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία και τα  φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

 Νεοεισερχόμενοι ιατροί στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση
Οι νεοεισερχόμενοι στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης  από το 2011 και μετέπειτα θα λάβουν αυτόματα από την ΗΔΙΚΑ τον μέσο  όρο της ειδικότητας τους και ως εκ τούτου δεν απαιτείται κάποια εκ  μέρους τους ενέργεια προς τούτο.

 Ιατροί που έχουν άδεια λειτουργίας για το πρώτο ιατρείο τους  από τον αρμόδιο ιατρικό σύλλογο από το 2011 και μετέπειτα  
Θα πρέπει οι εν λόγω ιατροί να προσκομίσουν στον ΕΟΠΥΥ βεβαίωση του οικείου ιατρικού συλλόγου καθώς και βεβαίωση της εφορίας για την έναρξη του επαγγέλματος.

 Ιατροί που δεν ασκούσαν θεραπευτικό έργο κατά το 2013
Θα πρέπει οι εν λόγω ιατροί να προσκομίσουν στον ΕΟΠΥΥ Υπεύθυνη  Δήλωση στην οποία θα αναφέρουν το λόγο για τον οποίο δεν ασκούσαν  θεραπευτικό έργο καθώς και δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν τη  δήλωσή τους.

 Ιατροί για τους οποίους αυξήθηκε ο αριθμός των επισκέψεων σε  400 ανά μήνα: 
Η ΗΔΙΚΑ είναι ενήμερη για τα στοιχεία των εν λόγω ιατρών και θα  προσαρμόσει στο μέσο όρο της ειδικότητας όσους ιατρούς έχουν όριο  συνταγογράφησης κάτω από τον μέσο όρο και δεν απαιτείται κάποια  ενέργεια εκ μέρους των ιατρών.

 Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα κατατίθενται ή θα  αποστέλλονται με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση: Απ.Παύλου 12, Τ.Κ. 151  23 Μαρούσι, Ισόγειο, Γραμματεία για Συλλογή Δικαιολογητικών που αφορούν  στο όριο συνταγογράφησης. Σε περίπτωση κατάθεσης διευκρινίζεται ότι οι  ώρες λειτουργίας είναι 12:00-14: 00 κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Παράλληλα συστήνεται άμεσα με απόφαση του Προέδρου Ειδική  Επταμελής Επιτροπή με συμμετοχή εκπροσώπων του ΕΟΠΥΥ, της ΗΔΙΚΑ, του ΕΟΦ, του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (έχουν ήδη αποσταλεί επιστολές για  να ορίσουν τα μέλη τους) που έχει ως έργο την υποβολή προτάσεων για την  βελτίωση της εφαρμογής του μέτρου, η ανάπτυξη κριτηρίων που θα  εφαρμόζονται για την αξιολόγηση αιτημάτων αύξησης των ορίων
συνταγογράφησης, για συγκεκριμένες κατηγορίες ή περιπτώσεις ιατρών και η  αξιολόγηση των σχετικών αιτημάτων και την τελική υποβολή γνωμοδοτήσεων  στον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ.

Ο έλεγχος της υπερσυνταγογράφησης δεν είναι ένας ακόμη  δημοσιονομικός στόχος αλλά υλοποιείται πρώτιστα για την διαφύλαξη της  υγείας των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ και της ορθολογικής χρήσης των πόρων  του Οργανισμού που προέρχονται από εισφορές και φόρους των Ελλήνων  πολιτών..

Η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει ο ΕΟΠΥΥ για τον έλεγχο της  συνταγογράφησης θα συνεχιστεί και με την συνεργασία των εκπροσώπων των  ιατρών θα ληφθούν και άλλα μέτρα για την καλύτερη εφαρμογή του πλαφόν,  την διευκόλυνση των ιατρών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των  ασφαλισμένων. 

Σχόλια

  1. ΔΩΣΤΕ ΠΛΑΦΟΝ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΛΑ ΟΠΩΣ ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΑ ΔΕΚΑΕΤΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΑ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΛΑΦΟΝ ΑΠΟ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΙΑΤΡΟΥΣ. ΠΗΓΑΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΤΑΞΙΔΑΚΙ ΣΕ ΓΑΛΛΙΑ ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΡΑΤΗ ΟΠΩΣ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΜΥΑΛΑ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΦΟΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΚΕΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου