Εργαζόμενοι ΕΟΠΠΥ: Ασαφής η διαδικασία ανάθεσης των εκκαθαρίσεων στις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες

Εωλη, ασαφής, αόριστη και επικίνδυνη για τον ΕΟΠΥΥ τους εργαζόμενους αλλά και τους παρόχους είναι η διαδικασία ανάθεσης του έργου της εκκαθάρισης των λογαριασμών των παρόχων υπηρεσιών υγείας σε Ιδιωτικές Ελεγκτικές Εταιρείες (Ι.Ε.Ε.) σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων του ΕΟΠΥΥ.

Οι εργαζόμενοι του Οργανισμού αποκαλύπτουν ότι ακόμα και αν οι πάροχοι αποδεχθούν την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας και προχωρήσουν για την εκκαθάριση με τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρίες, πάλι θα πρέπει να ελεγχθούν από τον ΕΟΠΥΥ για την έγκριση των κονδυλίων.

Επίσης καταγγέλλουν ως «πλασματική» την καθυστέρηση εξόφλισης των ληξιπρόθεσμών οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους, διότι ενώ έχουν τελειώσει την πλήρη εκκαθάριση των ληξιπροθέσμων οφειλών και έχουν προχωρήσει και στην εκκαθάριση των ετών 2012-2013, δεν μπορούν να καταχωρήσουν τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης λόγω έλλειψης της αντίστοιχης εφαρμογής, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία εξόφλησης.

Επιπλέον όπως υποστηρίζουν οι εργαζόμενοι, ακόμα και αν είχε γίνει πλήρη εκκαθάριση σε όλους τους λογαριασμός, δυστυχώς ο ΕΟΠΥΥ δεν θα μπορούσε να αποπληρώσει τις οφειλές του λόγω έλλειψης ρευστού!

Όπως επισημαίνουν οι διοικητικοί υπάλληλοι του Οργανισμού «υπάρχουν κενά στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής:
1. είναι αδιανόητο οι υπουργικές αποφάσεις να τροποποιούν ή να υποκαθιστούν Νόμο
2. είναι αδιανόητο να μην διασφαλίζεται η εφαρμογή του δημοσίου λογιστικού
3. είναι αδιανόητο ο ελεγχόμενος να αμείβει τον ελέγχοντα
4. είναι αδιανόητο οι Περιφερειακές Διευθύνσεις (ΠΕ.ΔΙ.) να οριστικοποιούν δαπάνες που δεν έχουν ελέγξει οι αρμόδιοι υπάλληλοι. Άραγε το ελεγκτικό συνέδριο θα εγκρίνει τα σχετικά χρηματικά εντάλματα;»

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης συγκεκριμένα αναφέρουν πως «οι ίδιοι οι πάροχοι εμφανίζονται απρόθυμοι να συνάψουν συμβάσεις, αφενός γιατί θα υποστούν σημαντική οικονομική επιβάρυνση και αφετέρου γιατί γνωρίζουν ότι οι εταιρείες δεν έχουν την γνώση, την εμπειρία και την υποδομή να ανταποκριθούν στο έργο που θα τους ανατεθεί. Όλοι γνωρίζουν ότι καμία ελεγκτική εταιρεία του ιδιωτικού τομέα δεν έχει την δυνατότητα εκκαθάρισης χωρίς την βοήθεια του ΕΟΠΥΥ και στην ουσία θα αναγκαστούν να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές του (κτίρια κ.λ.π.) και το έμψυχο υλικό. Συμπερασματικά οι εργαζόμενοι του ΕΟΠΥΥ θα κάνουν τη δουλειά και οι εταιρείες θα παίρνουν απλά την αμοιβή.

Σημειωτέον ότι η καθυστέρηση εξόφλησης είναι «πλασματική» και θεωρούμε ανεπίτρεπτο να χρεώνουν αδυναμία και ευθύνες στους εργαζόμενους, δεδομένου ότι ενώ η πλειοψηφία των ΠΕ.ΔΙ. έχουν τελειώσει την πλήρη εκκαθάριση των ληξιπροθέσμων οφειλών και έχουν προχωρήσει και στην εκκαθάριση των ετών 2012-2013, δεν μπορούν να καταχωρήσουν τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης λόγω έλλειψης εφαρμογής!!!. Ας μας πληροφορήσει κάποιος οι παραπάνω εκκαθαρισμένοι λογαριασμοί θα ανατεθούν και αυτοί στις εταιρείες;

Επιπλέον σημαντική αιτία καθυστέρησης εξόφλησης είναι και η υποχρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ, δηλαδή η έλλειψη ρευστού!!! Αν υποθέσουμε ότι είχαν εκκαθαριστεί όλοι οι λογαριασμοί που έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα στον ΕΟΠΥΥ σε ποσοστό 100% θα μπορούσε ο Οργανισμός να αποπληρώσει σήμερα όλες τις οφειλές του;»

«Θεωρούμε υποχρέωσή μας να καταστήσουμε σαφές,» τονίζουν οι εργαζόμενοι του ΕΟΠΥΥ «προς κάθε κατεύθυνση, ότι οι υπάλληλοι του Οργανισμού έχουμε τη Γνώση, την Εμπειρία , την Επάρκεια και τη Θέληση να διεκπεραιώσουμε το έργο χωρίς οικονομική επιβάρυνση του ΕΟΠΥΥ και των παρόχων. Αυτή είναι η εργασία μας, γι΄ αυτό πληρωνόμαστε και μπορούμε να ανταπεξέλθουμε ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ, (με όφελος για τον ΕΟΠΥΥ και τους ασφαλισμένους) αρκεί να μας εξασφαλιστούν με την ίδια σπουδή τα αναγκαία εργαλεία (μηχανογραφικές υποδομές, λογισμικό κ.λ.π.). Είναι αυτονόητη δουλειά των εργαζόμενων, εκτός και αν θέλουν κάποιοι με πρωτοφανείς πρωτοβουλίες και σκοπιμότητες να τους ακυρώσουν και να τους απαξιώσουν, με ότι αυτό συνεπάγεται στην Ελλάδα των μνημονίων.

Με βάση τα παραπάνω, δηλώνουμε ότι το επόμενο διάστημα θα αναλάβουμε όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες ενημέρωσης των φορέων και ανάδειξης όλων των μεθοδεύσεων, ώστε να αποκαταστήσουμε την αλήθεια για τον ΕΟΠΥΥ και τους εργαζόμενους.»

ΠΗΓΗ: Από Χριστίνα Χατζηπαλαμουτζή Ygeia360.gr

Σχόλια