Μείωση τιμής σε 6.000 φάρμακα και νέα καινοτόμα σκευάσματα με τα νέα δελτία τιμών

Μεσοσταθμική μείωση της τάξης του 4,7% περίπου σύμφωναμε τους υπολογισμούς του ΕΟΦ, φέρνει το νέο δελτίο τιμών φαρμάκων που εκδόθηκε την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου.

Το νέο δελτίο σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας αφορά την ανακοστολόγηση 9.191 σκευασμάτων, από τα οποία 6.154 είναι γενόσημα και 3.037 πρωτότυπα και off-patent.

Νέα καινοτόμα φάρμακα

Στα παραπάνω περιλαμβάνεται και ο κατάλογος τιμολόγησης 276 καινοτόμων φαρμάκων σύμφωνα με την αναρτημένη λίστα του Υπουργείου Υγείας.

Τα νέα καινοτόμα σκευάσματα που πήραν τιμή θα μπορούν μεν να κυκλοφορούν στην Ελληνική αγορά, αλλά δεν θα αποζημιώνονται μέχρι να ενταχθούν στην θετική λίστα. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να συνεδριάσει πρώτα η αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Υγείας η οποία θα τα αξιολογήσει και θα ορίσει και την τιμή αποζημίωσης.

Το πότε θα γίνει αυτό δεν γίνεται σαφές από το Υπουργείο, που δηλώνει μεν ότι θα αξιολογηθούν άμεσα για την κατάταξη τους στη θετική λίστα, χωρίς να δίνει όμως ορισμένο χρόνο και με τα σενάρια να λένε για νέο δελτίο τον Μάρτιο αλλά και αυτό για τα 99 καινοτόμα φάρμακα που πήραν τιμή τον Αύγουστο του 2013. Εως τότε οι ασθενείς που θα χρειαστεί να τα προμηθευτούν θα πρέπει να τα πληρώνουν οι ίδιοι όλο το ποσοό. 

Τρόπος ανακοστολόγησης - Μειώσεις τιμών 
Η ανακοστολόγηση των φαρμάκων βασίστηκε στις ρυθμίσεις των δύο πρόσφατων Υπουργικών αποφάσεων, με βάση τις οποίες καθορίζονται οι ανώτατες τιμές για τις 3 βασικές κατηγορίες φαρμακευτικών σκευασμάτων :

α) για τα προϊόντα αναφοράς υπό προστασία (πρωτότυπα ή on patent) o μέσος όρος των τριών χαμηλότερων τιμών των Κρατών –μελών της Ε.Ε.
β) για τα προιόντα αναφοράς χωρίς προστασία (off patent) το 50% της τελευταίας τιμής της υπό προστασία δραστικής και
γ) για τα γενόσημα το 65% της τιμής των αντιστοίχων off-patent σκευασμάτων.

«Η παρούσα ανακοστολόγηση» επισημαίνει στην ανακοίνωση του το Υπουργείο «θα έχει ως αποτέλεσμα μία μεσοσταθμική μείωση της τάξης του 4,7% σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΕΟΦ, περίπου, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι περισσότερα από 6.000 σκευάσματα έχουν υποστεί μειώσεις, σε σχέση με το προηγούμενο Δελτίο Τιμών του Αυγούστου 2013, με προεξάρχουσα τη μείωση των γενοσήμων κατά 9% περίπου. Υπολογίζεται επίσης, ότι θα επιφέρει, ενδεικτικά, μείωση της ετήσιας φαρμακευτικής δαπάνης για τον ΕΟΠΥΥ, περίπου 160 εκ.ευρώ και 36 εκ.ευρώ για τα Νοσοκομεία.»

Ενστάσεις

Οι εταιρείες με την ανάρτηση του Νέου Δελτίου Τιμών έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις τους, στις τιμές μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης.

Αναθεωρημένη θετική λίστα 

Τέλος ανακοινώθηκε ότι εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση έγκρισης της αναθεωρημένης θετικής λίστας (αποζημιούμενων φαρμάκων), από την οποία αυτοδικαίως εξαιρέθηκαν 838 κωδικοί φαρμακευτικών σκευασμάτων.Τα προϊόντα αυτά διακινούνται από φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις επιστροφών στον ΕΟΠΥΥ (rebate), παρά τις σχετικές αιτιολογημένες και επανειλημμένες αποφάσεις του ασφαλιστικού φορέα.Για τα παραπάνω σκευάσματα υφίσταται η δυνατότητα επανόδου στη θετική λίστα, εφόσον οι εταιρείες εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον ΕΟΠΥΥ.

Σχόλια