10 02 2014 Δελτίο Τύπου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τη σύμβαση με τις Ελεγκτικές Εταιρείες

Αθήνα, 10-02-2014 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η σύναψη συμβάσεων μεταξύ ιδιωτικών κλινικών και ελεγκτικών εταιρειών που θα κάνουν τον κλινικό έλεγχο και την εκκαθάριση των απαιτήσεων προς τον ΕΟΠΥΥ του 2013, αποτελεί υποχρέωση που απορρέει από τον νόμο 4172/2013 και την Υ.Α. Υ9/οικ.85507/2013.

Επειδή η αναγκαία διαδικασία καθυστερεί ο ΕΟΠΥΥ απέστειλε επιστολή προς όλους τους παρόχους υπηρεσιών υγείας και ορίζει προθεσμία μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου να υπογράψουν συμβάσεις με τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες.

Ήδη δόθηκε εντολή να αποπληρωθεί ο μήνας Αύγουστος του 2013 μόνο για τις ιδιωτικές κλινικές που έχουν ενημερώσει τον ΕΟΠΥΥ ότι έχουν υπογράψει σύμβαση με ιδιωτική ελεγκτική εταιρεία. Οι υπόλοιποι πάροχοι υπηρεσιών υγείας θα πληρωθούν τον Αύγουστο με εντολή του Υπουργού Υγείας μόνο και αφού ενημερώσουν τον Οργανισμό ότι έχουν υπογράψει σύμβαση με ιδιωτική ελεγκτική εταιρεία.


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΟΠΥΥ

Σχόλια