« Ιατρική Νομοθεσία: Διαχρονική παραβίασή της με εντολή Yπουργού »

ΑΝΑΦΟΡΑ των Παιδιάτρων Κων/νου Καρύδη και Κων/νου Σιακαβέλλα

Εδώ και χρόνια η Ελληνική Ομοσπονδία ΤΑΕΚWON-DO (για συντομία: ΕΛΟΤ) έχει την παγιωμένη και ατυχή τακτική, και ζητάει από τους αθλητές που αθλούνται στους συλλόγους ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, τα οποία απαιτεί να είναι ΜΟΝΟ από δημόσιο ιατρικό φορέα! Aυτό συνέβη και πρόσφατα ενόψη των προσεχών αγώνων. Στην επίσημη ιστοσελίδα της, η ΕΛΟΤ ενημερώνει ότι: «Οι αθλητές κι οι αθλήτριες θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζουν τα βιβλιάρια αθλητικής ιδιότητας θεωρημένα (σύμφωνα με το κεφ. Ε παρ. 9 του Νέου Αθλητικού Νόμου 2725/99 όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα με όλες τις τροποποιήσεις του) από Νομαρχιακό Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας ή Αγροτικό Ιατρείο ή Υγειονομική Στρατιωτική Μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. συμβεβλημένους ιατρούς». To κείμενο αυτό μπορείτε να δείτε στην 3η σελίδα στο σύνδεσμο http://www.elot-tkd.gr/web/images/stories/prokirikseis/A_PAN_KYPELLO_20-22_12_2013_PERISTERI.pdf

Αποτέλεσμα της ενέργειας αυτής είναι να μη γίνονται δεκτά τα πιστοποιητικά που χορηγούμε εμείς, που ως Παιδίατροι παρακολουθούμε τα παιδιά από της γεννήσεως και ξέρουμε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον το παιδί-αθλητή. Οι γονείς ταλαιπωρούνται άνευ λόγου και αιτίας για να βρουν «γιατρό του δημοσίου» και όταν δεν το κάνουν, τα παιδιά «τιμωρούνται», επειδή δεν τους επιτρέπουν οι υπεύθυνοι των συλλόγων να συμμετάσχουν στους αγώνες, γιατί «…αυτό λέει η ΕΛΟΤ!».

Οι ταλαιπωρημένοι γονείς ενημερώθηκαν από εμάς τους Παιδιάτρους ότι η νομοθεσία έχει αλλάξει από το 2005 και πρέπει να ενημερωθούν οι σύλλογοι και η ΕΛΟΤ , προφορικά και γραπτά .Τελευταία η ΕΛΟΤ έστειλε σχετικό έγγραφο στη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Η Διεύθυνση αυτή, μετά από 42 μέρες, απάντησε στην ΕΛΟΤ με το Αρ.Πρωτ. 36812/11.12.2013 έγγραφό της που το υπογράφει με εντολή Υπουργού (sic) ο αρμόδιος Προϊστάμενος. Στο έγγραφο αναγράφεται ότι «…μετά από συνεννόηση (sic) με τον Νομικό Σύμβουλο της Γ.Γ.Α. αναφορικά με την χορήγηση πιστοποιητικού από ιδιώτη γιατρό για έκδοση βιβλιαρίου αθλητικής ιδιότητας, σας ενημερώνουμε ότι ο αθλητικός νόμος (Ν.2725/99 άρθρο 33 παρ.9,όπως ισχύει) είναι ειδικός (sic) και αφορά την πιστοποίηση στα δελτία υγείας των αθλητών τα οποία εκδίδονται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία και θεωρούνται αποκλειστικά (sic) από τους αναφερόμενους στο νόμο φορείς και ως εκ τούτου ως ειδικός νόμος κατισχύει (sic) κάθε άλλου σχετικού γενικού νόμου». Πράγματι ο τότε νόμος (ΦΕΚ 121Α/17-6-1999) αναφερόταν σε γιατρό του δημόσιου φορέα ,όπως περιγράφεται στην πρώτη παράγραφο της αναφοράς μας.

ΟΜΩΣ, εδώ και χρόνια σε αυτόν τον τόπο ΥΠΑΡΧΕΙ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ,γνωματεύσεων και συνταγών,ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ΄ή ΙΔΙΩΤΕΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ . Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2,του άρθρου 6 του Ν.3627/2007 και τις διατάξεις της παρ.1,του άρθρου 5 του Ν.3418/2005 «τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις, καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους, έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή ιδιώτες ιατρούς. Σε κάθε περίπτωση, τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν αποκλειστικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητας κάθε ιατρού». Στο από 17-9-2010 με αρ.πρωτ.Υ1/Γ.Π. οικ.121921 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας (δείτε το εδώhttp://www.pis.gr/images/site/100/59_pis27102010.pdf) που είχε κοινοποιηθεί σε ΟΛΑ τα Υπουργεία, γίνεται για άλλη μια φορά ανασκόπηση και υπενθύμιση των νόμων 3418/2005 και 3627/2007. Τα πράγματα, λοιπόν, είναι καθαρά και απλούστατα. Ολίγος κοινός νους χρειάζεται. Όχι πολύς. 

Παρακαλούμε να ελεγχθεί το ποιόν της γνωμοδότησης του προαναφερθέντος νομικού συμβούλου και θα παρακαλούσαμε, ο επίσης προαναφερθείς Προϊστάμενος, να είναι πολύ προσεκτικός όταν υπογράφει έγγραφα και μάλιστα με εντολή Υπουργού. ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΚΟΥΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ;Έχουν ταλαιπωρηθεί και ξοδευτεί πάρα πολλοί αθλητές και γονείς ,χάνοντας μέρες από τη ζωή τους προκειμένου να εξασφαλίσουν το περιπόθητο χαρτί του δημόσιου ιατρικού φορέα, επειδή κάποιοι σταμάτησαν το διάβασμα στο 1999 ή δεν επελήφθησαν δεόντως του θέματος ή κυρίως-κυρίως εκώφευαν στις παρατηρήσεις και τα σχόλια ατόμων που είχαν το δίκιο με το μέρος τους και διαμαρτύρονταν προφορικά και εγγράφως.

ΖΗΤΑΜΕ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ και να μην ταλαιπωρούνται ασκόπως οι πολίτες και εμείς που ακούμε τον δικαιολογημένο πόνο τους. Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΧΕΙ ΠΑΛΙΩΣΕΙ. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ως υπεύθυνοι για το θέμα, πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες ενημέρωσης των υπηρεσιών τους. Δεν πρέπει να ανεχτούμε άλλο, ως πολίτες, τη διαχρονική παραβίαση της ιατρικής νομοθεσίας και μάλιστα με εντολή Υπουργού. Ο Υπουργός Υγείας πώς σκέφτεται να συμβάλει στην επίλυση του θέματος;


Στοιχεία επικοινωνίας :Kων/νος Καρύδης,Κέας 30,11255 Αθήνα, 2102230762, 6932427917,kkarydis@otenet.gr.

Σχόλια