Ν/Σ του Υπ. Υγείας «Π.Ε.Δ.Υ., αλλαγή λειτουργίας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. » Βουλή VIDEO

Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Υγείας «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις». 
Εισηγητές: Γεώργιος Κωνσταντόπουλος και Ανδρέας Ξανθός, 

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ – Δείτε το ΟΛΟΙ, όσοι θέλετε να έχετε άποψη... 

Σχόλια