ΠΙΣ: ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς τους Ιατρικούς Συλλόγους της Χώρας

Κατόπιν επικοινωνίας μας με το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (κος Λαζαρίδης – γραφείο Υπουργού), μας βεβαιώθηκε ότι οι υπηρεσίες του Υπουργείου τους αρκούνται στην βεβαίωση των Ιατρικών Συλλόγων ότι οι ιατροί, που αιτούνται σύμβαση, ασκούν το επάγγελμά τους στο ιατρείο τους επί της οδού…… 

Κατόπιν τούτου οι Ιατρικοί Σύλλογοι, καλούνται να εκδίδουν βεβαίωση άσκησης του επαγγέλματος των ιατρών στη διεύθυνση του ιατρείου, που έχουν δηλώσει.

Σχόλια