Τρίζει η καρέκλα του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ

Το νομοσχέδιο για τον ΕΟΠΥΥ σηματοδοτεί - όπως όλα δείχνουν - και τη διαδικασία αντικατάστασης του Δημήτρη Κοντού από τη θέση του προέδρου του ΕΟΠΥΥ!
Ειδικότερα, το νομοσχέδιο αναφέρει ρητά ότι: "Ο Πρόεδρος επιλέγεται για θητεία πέντε ετών κατόπιν προκήρυξης θέσης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα προσόντα, τα κριτήρια, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας". Και σε άλλο σημείο ότι "μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ορισμού νέου Προέδρου, Αντιπροέδρου και Δ.Σ., η διοίκηση εξακολουθεί να ασκείται από τους υφιστάμενους Πρόεδρο, Αντιπροέδρους και Διοικητικό Συμβούλιο".
Είναι σαφές λοιπόν ότι ανοίγει ο δρόμος αντικατάστασης του κ. Κοντού. Θυμίζουμε ότι, μέχρι πρότινος, ο νόμος 3918 του 2011, που είχε περάσει ο Α. Λοβέρδος, προέβλεπε ότι ο πρόεδρος επιλεγόταν από τον υπουργό Υγείας και απαιτούνταν έγκριση από τη Βουλή.
Πηγές του υπουργείου Υγείας αναφέρουν ότι οι σχέσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και του Δημήτρη Κοντού δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα, όταν ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ παρουσίασε δική του πρόταση για το μέλλον του οργανισμού - η οποία κινούνταν σε αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη της task force - και έκτοτε ουδέποτε αποκαταστάθηκαν.

Από την άλλη, από το περιβάλλον του κ. Κοντού εκφράζεται δυσαρέσκεια για πολλές επιλογές του υπουργού Υγείας όσον αφορά στον ΕΟΠΥΥ. Μάλιστα, διοχετεύονται αιχμές για το γεγονός ότι ανατέθηκε στη γερμανική εταιρεία GIZ η υποστήριξη του οργανισμού σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Μνημόνιο έναντι αδρής αμοιβής, που φθάνει τα 3 εκατ. ευρώ και ενώ οι Γερμανοί ουσιαστικά δεν έχουν δώσει ούτε ένα παραδοτέο...
Όποιος τελικά και αν είναι ο μελλοντικός πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ θα χάσει μία καίρια αρμοδιότητα. Με βάση το νομοσχέδιο καταργείται η περίπτωση ι του άρθρου 21 του ν. 3918/2011, που προέβλεπε ότι ο πρόεδρος εγκρίνει τον οργανισμό και εισηγείται στους Υπουργούς Εργασίας και Υγείας σχετικά με την έγκριση του απαιτούμενου προεδρικού διατάγματος.
Ακόμη, με το νομοσχέδιο καταργείται ο δεύτερος αντιπρόεδρος στον ΕΟΠΥΥ. Ο ένας και μοναδικός πλέον αντιπρόεδρος θα διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πρέπει να έχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της
αλλοδαπής, καθώς και διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά και οικονομικά θέματα. Ακόμη, πλέον, θα συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.

ΠΗΓΗ: Virus.com.gr

Σχόλια