ΠΙΣ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΕΙΑΣ Π.Ε.Δ.Υ. ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΟΠΟΥ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Αθήνα 29.1.2014

ΟΠΩΣ ΑΝΕΠΤΥΧΟΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΙΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

- Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος ζητά την απόσυρση του Νομοσχεδίου και την προώθηση ενός νέου Νομοσχεδίου, σε σύντομο χρονικό διάστημα, που θα προέλθει μέσα από συζήτηση με κόμματα, υγειονομικούς και κοινωνικούς φορείς

Είμαστε υπέρ της πλήρους και όχι της πλήρους και αποκλειστικής στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ώστε οι ιατροί χειρουργικών ειδικοτήτων να μπορούν να ασκούν το χειρουργικό μέρος της ειδικότητος τους, όπως σήμερα το ασκούν σε ιδιωτικά θεραπευτήρια για να μην ισοπεδώνονται επιστημονικά. Σε αντίθετη περίπτωση:

Οι θέσεις των υπηρετούντων ιατρών στην Π.Φ.Υ,. που θα μεταφερθούν από τον ΕΟΠΥΥ στις ΔΥΠΕ, να είναι προσωποπαγείς πλήρους απασχόλησης. Μετά την καθοιονδήποτε τρόπο αποχώρηση από την υπηρεσία κάθε υπηρετούντος ιατρού, η νέα θέση που κενούται να μετατρέπεται σε πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Θα πρέπει όμως να προβλεφθεί η λειτουργική διασύνδεση των Κέντρων Υγείας με τα Νοσοκομεία αναφοράς, ώστε να δύναται ιατροί χειρουργικών ειδικοτήτων να μπορούν να χειρουργούν στα Νοσοκομεία και να μην «ευνουχίζονται» επιστημονικά.

- Προκήρυξη κάθε θέσης θα πρέπει να γίνεται κατά Αστικό Κέντρο και όχι κατά Υγειονομική Περιφέρεια, όπως γίνεται σήμερα και για τα Νοσοκομεία.

Δεν είναι δυνατόν να καλείται να υπηρετήσει ο ιατρός στο άγνωστο, μέσα στα μεγάλα όρια μιας ΔΥΠΕ.

Εάν και αυτό δεν καταστεί δυνατό, τότε θα πρέπει οι θέσεις των υπηρετούντων ιατρών της Π.Φ.Υ., που θα μεταφερθούν στις ΔΥΠΕ, να είναι πλήρους απασχόλησης και η μετατροπή τους σε ΠΑΑ να γίνει μετά την αξιολόγηση και κρίση για ένταξη των επιθυμούντων (εντός του προβλεπόμενου δμήνου). Μετά δε την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας να υποχρεώνεται ο ιατρός να προσκομίσει την βεβαίωση της εφορίας για το κλείσιμο του ιατρείου του και κατά την ανάληψη της υπηρεσίας σε θέση ΠΑΑ.

Η αξιολόγηση και η κατάταξη να γίνει σύμφωνα με το Π.Δ. 166/2009 που προβλέπει τα κριτήρια, αλλά και τις θέσεις κατάταξης για Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. 

- Θα πρέπει στο Δ. Σ. του ΕΟΠΥΥ να προβλέπεται η εκπροσώπηση του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. 

Για τους ιδιώτες παρόχους ιατρούς, θα πρέπει να νομοθετηθεί ,η οποιαδήποτε συνεργασία να καθορίζεται μέσα από Εθνική Συλλογική Σύμβαση με τον Π.Ι.Σ. και τους κατά τόπους Ιατρικούς Συλλόγους. Επίσης και η δυνατότητα συνεργασίας όλων των ιατρών που επιθυμούν με τον ΕΟΠΥΥ. Σε κάθε περίπτωση η νησιωτική και ακριτική Ελλάδα, πρέπει να εξαιρεθεί από όλες τις διαδικασίες (διαθεσιμότητα, κινητικότητα, απολύσεις, κατάργηση δομών, αλλαγή εργασιακών σχέσεων), και να δοθούν κίνητρα σε νέους ιατρούς για να υπηρετήσουν σε αυτές. 

Για το Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.

Σχόλια