ΙΣΑ: Όχι άλλη ταλαιπωρία και οικονομική αιμορραγία για γιατρούς και ασφαλισμένους

Αθήνα 27/12/2013

Πρός:  1.Υπουργό Υγείας,
                κ. Άδωνη Γεωργιάδη

2)Υφυπουργό Υγείας:
                κ. Μπέζα Αντώνιο

            3) Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ:
                κ.Κοντό Δημήτριο


ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ


Ο ΙΣΑ, από έτους, έχει δημιουργήσει ομάδα εργασίας για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η οποία συνεργάζεται με την ΗΔΙΚΑ. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, ο ΙΣΑ, βασει της εμπειρίας του ιατρικού του δυναμικού από τη χρήση του συστήματος συνταγογράφησης, δίνει συμβουλές, κάνει παρεμβάσεις και προτείνει λύσεις για τη βελτίωση των ηλεκτρονικών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ στην καταχώρηση των επισκέψεων, των εξετάσεων και των συνταγών.

Προσφάτως ζητήθηκε να δώσουμε τις παρατηρήσεις μας για την εφαρμογή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και στα πλαίσια αυτά οι γιατροί της ομάδας εργασίας έστειλαν τις παρατηρήσεις τους για βελτίωση διαφόρων παραμέτρων. 

Γενικές διαπιστώσεις και προτάσεις του ΙΣΑ είναι οι κάτωθι :

α) Η όποια εφαρμογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων πρέπει να γίνει σε πιλοτικό πρόγραμμα, παράλληλα με τη λειτουργία του υπάρχοντος συστήματος ώστε να δοθεί ικανός χρόνος προσαρμογής των γιατρών και καταγραφής των πιθανών προβλημάτων της λειτουργικής διαδικασίας. Αν δε δοθεί επαρκής χρόνος προσαρμογής των γιατρών, και δεδομένου ότι θα υπάρχει μεγαλύτερος χρόνος παραμονής στην ιστοσελίδα κατά τη χρήση του συστήματος, υπάρχει ο κίνδυνος δυσλειτουργίας ή και ολικής πτώσης του ηλεκτρονικού συστήματος συνταγογράφησης τις ωρες αιχμής εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων, που θα σημαίνει την ταλαιπωρία χιλιάδων γιατρών και ασθενών.

β) Με δεδομένη την εφαρμογή της πληρωμής 1 Ευρώ ανά συνταγή επανερχόμαστε στην παλαιότερη πρόταση μας για αναγραφή μέχρι και 6 διαφορετικών σκευασμάτων ανά συνταγή (τόσα μπορούν να γραφτούν σε μία Α4 σελίδα) αντί των 3 που επιτρέπεται σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται λιγότερος χρόνος παραμονής στο σύστημα, αφού δε θα χρειάζεται 2 φορές η είσοδος για την ίδια ποσότητα φαρμάκων, μικρότερο κόστος αναλωσίμων και μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης των ασθενων στο 50%.

γ) Σημαντικότερο όλων είναι να επιτρέπεται η αναγραφή φαρμάκων διαφορετικών πρωτοκόλλων ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ συνταγή. 

Αν δεν εφαρμοστεί αυτό, θα είναι μεγαλύτερος χρόνος χρήσεως του συστήματος συνταγογράφησης με ότι αυτό συνεπάγεται (ταλαιπωρία των ασθενών, γιατρών, μεγάλη επιβάρυνση του συστήματος με κίνδυνο ανυπέρβλητης καθυστέρησης ή και πτώσης του). 

Ολέθριες όμως θα είναι οι συνέπειες και στην τσέπη των ασθενών, αφού ο ασθενής που πάσχει από νοσήματα πολλαπλών θεραπευτικών πρωτοκόλλων, θα είναι υποχρεωμένος να πληρώνει για κάθε συνταγή διαφορετικού πρωτοκόλλου επιπλέον, δηλαδή αν ο ασθενής πάσχει από 3 νοσήματα (πχ Σακχαρώδη διαβήτη, Υπερλιπιδαιμία, αρτηριακή Υπέρταση) και χρειάζεται 1 φάρμακο για το κάθε νόσημα, θα πρέπει να λαμβάνει διαφορετική συνταγή για το καθένα, οπότε θα επιβαρύνεται με 3 Ευρώ αντί για 1 Ευρώ. Σε περιπτώσεις δε, που ο ασφαλισμένος χρειάζεται περισσότερα φάρμακα διαφορετικών μεταξύ τους πρωτοκόλλων, θα χρειαστεί περισσότερες διαφορετικές συνταγές και το κόστος που θα κληθεί για αυτές να πληρώσει, μπορεί να φτάσει μηνιαίως στα 8 ή 10 ευρώ. 

Αναμένουμε άμεση απάντηση και ανταπόκριση επί των ανωτέρω παρατηρήσεων – προτάσεων μας λόγω του επείγοντος εφαρμογής των μέτρων. 

Ο ΙΣΑ θα προβεί σε κάθε απαραίτητη κινητοποίηση και ενέργεια, ώστε να μειωθεί αυτή η ατελείωτη ταλαιπωρία και οικονομική αιμορραγία των γιατρών και πολύ περισσότερο των ασφαλισμένων..

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                        ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ

1 σχόλιο: