Στη Βουλή η αιτιολογική έκθεση για την ΠΦΥ. Σύσταση κλάδου ΠΕ ιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στης ΥΠΕ

Τη σύσταση κλάδου ΠΕ ιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στης ΥΠΕ, προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Υγείας που κατατίθεται στη Βουλή.

Το Σάββατο (21/12) κατατίθεται στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Υγείας, που ρυθμίζει που θα εντάσσονται οι γιατροί που θα μετακινηθούν από το ΕΟΠΥΥ στην ΠΦΥ, υπό το ΕΣΥ.

Σύμφωνα με αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, συστήνεται κλάδος ΠΕ ιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών (ΔΥΠΕ), επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του Virus. Επιπρόσθετα, κρίνεται απαραίτητη η σύσταση και των κλάδων που αφορά υγειονομικό και διοικητικό προσωπικό. Επίσης, η καταβαλλόμενη μισθοδοσία στο προαναφερθέν προσωπικό εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4024/2011, ενώ με απόφαση του Διοικητή κάθε ΥΠΕ τοποθετείται το προσωπικό, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και κατόπιν προηγούμενης αξιολόγησης των αναγκών του δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της περιφέρειάς του.

Όπως διευκρινίζεται, για τυχόν κενές θέσεις παρέχεται η δυνατότητα τα κενά να καλύπτονται από επικουρικό προσωπικό σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου