Κινητικότητα: Τι αλλάζει στις μεταθέσεις των νοσηλευτών

Αλλαγές στον τρόπο και τη διάρκεια των μετακινήσεων και των μεταθέσεων του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, προβλέπονται με την τροπολογία που κατέθεσε το βράδυ της Τρίτης, το υπουργείο Υγείας.

Η τροπολογία εντάσσεται και στο πλαίσιο της κινητικότητας με στόχο οι εργαζόμενοι που προέρχονται από κινητικότητα να παραμείνουν στη νέα τους υπηρεσία.

Η  τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων και θα συζητηθεί την Παρασκευή.

Με την τροπολογία προβλέπεται υποχρεωτική παραμονή στη θέση, από 2 έως 10 χρόνια, ενώ προβλέπεται το εξής πλαίσιο για μετακινήσεις και αποσπάσεις του νοσηλευτικού προσωπικού:

Δεν επιτρέπεται μετάθεση, μετάταξη ή απόσπαση του προσωπικού, πριν παρέλθει διετία από τον διορισμό του.

Μετά τη διετία, επιτρέπεται η μετακίνηση έπειτα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων των φορέων προέλευσης και υποδοχής.

Η μετάθεση θα γίνεται με απλή έγγραφη βεβαίωση της διοίκησης του νοσοκομείου προέλευσης, με την οποία θα πιστοποιείται ότι η μετακίνηση δεν επιφέρει καμία δυσμενή συνέπεια στην ομαλή λειτουργία του φορέα.

Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για μετακινήσεις μεταξύ νοσοκομείων παραμεθόριων περιοχών.

Όσοι μετατίθενται σε νοσοκομεία παραμεθόριων περιοχών, υποχρεούνται να παραμένουν στην υπηρεσία για δέκα χρόνια.

Στην περίπτωση που ο μετατιθέμενος καταστεί πολύτεκνος μετά τη μετακίνησή του, ο χρόνος υποχρεωτικής παραμονής στον φορέα υποδοχής μειώνεται στα πέντε έτη, εάν η μετακίνηση αφορά μη νοσηλευτική υπηρεσία και στα τρία έτη, στην περίπτωση που η μετακίνηση γίνει μεταξύ νοσοκομείων του ΕΣΥ.
Η μετάταξη και απόσπαση νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, με σκοπό τη συνυπηρέτηση συζύγων, επιτρέπεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.

Νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό που είναι σύζυγοι ενστόλων, επιτρέπεται να αποσπώνται κατά σειρά προτεραιότητας στην περιοχή που υπηρετεί ο/η σύζυγος.

Οι πολύτεκνοι μετατίθενται, αποσπώνται ή μετατάσσονται μετά από αίτησή τους, η οποία θα εξετάζεται κατά προτεραιότητα.
Επιτρέπεται η αμοιβαία μετάταξη προσωπικού από νοσοκομείο σε νοσοκομείο του ΕΣΥ, Υγειονομικές Περιφέρειες και εποπτευόμενους φορείς, έπειτα από αίτηση των ενδιαφερομένων και κατόπιν γνώμης των υπηρεσιακών συμβουλίων προέλευσης και υποδοχής.


Πηγή: http://www.onmed.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου