ΝΕΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΘΑΝΑΤΟΥ

Από την 8η Μαϊου 2013 καταργείται το μέχρι σήμερα ισχύον Ιατρικό Πιστοποιητικό Θανάτου και αντικαθίσταται με νέο .

Το νέο πιστοποιητικό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών .

Μπορείτε να το βρείτε κατευθείαν πατώντας το πλήκτρο του υπολογιστή σας Ctrl και αριστερό κλικ στη διεύθυνση :Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύνταξη Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου:

1
Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, νόμιμα θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του Ιατρού που βεβαιώνει το θάνατο. 
Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναφέρονται και όλα τα στοιχεία της αστικής κατάστασης του θανόντος.
2Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος τη Ληξιαρχική Πράξη θανάτου.
3
Η Αστυνομική ταυτότητα, καθώς και το εκλογικό βιβλιάριο του θανόντος ή της θανούσης.

Σχόλια