Ο διαβήτης τύπου 2 απορυθμίζει τις πρωτεΐνες-μεταφορείς γλυκόζης και τα γονίδια των ανθρώπινων λευκοκυττάρων

Τα λευκά αιμοσφαίρια είναι απαραίτητα για τη ρύθμιση των ανοσοποιητικών και των ανοσολογικών αποκρίσεων. Χαρακτηριστικό στοιχείο αυτών των κυττάρων, κατά την ενεργοποίηση των λειτουργιών του ανοσοποιητικού, είναι η αυξημένη χρήση γλυκόζης, η οποία εξαρτάται από τη λειτουργία συγκεκριμένων ισότοπων μεταφορών γλυκόζης (GLUT).
Οι λιγοστές πληροφορίες διαθέσιμες για την έκφραση λευκοκυτταρικών μεταφορείς γλυκόζης περιορίζονται στον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2.
Ελήφθησαν δείγματα περιφερειακού αίματος από 35 ανθρώπους της ομάδας ελέγχου και από 35 ανθρώπους που έπασχαν από διαβήτη. Η έκφραση των GLUT1, GLUT3 και GLUT4 στα λευκοκύτταρα των υγειών υποκειμένων και των διαβητικών ασθενών καθορίστηκαν χρησιμοποιώντας κυτταρομετρητές ροής, ανοσοκαθήλωση, και ημιποσοτικές αλυσιδωτές αντιδράσεις ανάστροφης μεταγραφάσης-πολυμεράσης (RT-PCR).
Τα GLUT3 μειώθηκαν στα κοκκιοκύτταρα, στα λεμφοκύτταρα και στα μονοκύτταρα των διαβητικών. Στα μονοκύτταρα, τα GLUT3 και GLUT4 ήταν μειωμένα στους διαβητικούς τύπου 2.
Στα λευκοκύτταρα των διαβητικών, τα GLUT1 και GLUT4, οι πρωτεΐνες και τα mRNA παρέμειναν απαράλλαχτα, αλλά η GLUT3 πρωτεΐνη και τα επίπεδα mRNA ήταν απορυθμισμένα σε σχέση με εκείνων της ομάδας ελέγχου.
Συμπερασματικά, οι αυξημένες συγκεντρώσεις γλυκόζης επηρεάζουν την έκφραση των GLUT λευκοκυττάρων. Η αιτία της μειωμένης ενεργοποίησης των διαβητικών λευκοκυττάρων ίσως να βρίσκεται στην μειωμένη έκφραση των ισοτόπων στα λευκοκύτταρα. Αυτές οι καταστάσεις πιθανών να συμβάλλουν στην ανάπτυξη προδιάθεση προς ιώσεις και στην μειωμένη ανοσοποιητική απόκριση στους διαβητικούς ασθενείς.
ΠΗΓΗ: Scand J Clin Lab Invest. 2008 Dec 24:1-9

Σχόλια