Αναρτήσεις

Ερωτηματολόγιο σχετικά με θεραπεία ασθενών με Σακχαρώδη Διαβήτη

40% πάνω τα κρούσματα διαβήτη

πρόγραμμα "νέων επιστημόνων" του ΟΑΕΔ

Προγραμματισμός χορήγησης αδειών κατά τη θερινή περίοδο

Οδηγίες απ' την γηριατρική εταιρεία για τη διαχείρηση του πόνου στην 3η ηλικία

Συνάντηση ΕΙΝΑΠ με ΚΗΥΚΥ για το Νέο Μισθολόγιο