Αναρτήσεις

Παρασκευή και χορήγηση φαρμάκων

Προβληματισμοί νέων γιατρών...

Περί αντιπηκτικής αγωγής

Παρακολούθηση ασθενούς με Διαβητική Κ.Οξέωση

6 δισ. ευρώ πληρώσαμε πέρυσι για φάρμακα

Βάση δεδομένων με όλα.... τα επώνυμα!

Ειδικότητα Παθολογίας... Λάθος επιλογή ή σε λάθος χώρα ??

Αποσύρεται η εισπνεόμενη ινσουλίνη

Διαγνωστικά κριτήρια Σηψαιμίας

Περί λειτουργίας των ΤΕΠ

Οδηγός Φαρμάκων 2007

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - Evidence Based Medicine (EBM)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΚΡΙΣΕΙΣ ΗΜΙΚΡΑΝΙΑΣ

Εφημερίες γιατρών.

Παράταση παραμονής ειδικευόμενων γιατρών και μετά τη λήξη της σύμβασης τους.

Αλγόριθμος Υποαλβουμιναιμίας

Αλγόριθμος Υπερκαλιαιμίας

Αλγόριθμος Υπερνατριαιμίας

Αλγόριθμος Υπεργλυκαιμίας

Αλγόριθμος Υποκαλιαιμίας

Αλγόριθμος Υπονατριαιμίας

Αλγόριθμος Υπογλυκαιμίας

Αλγόριθμος Δύσπνοιας

Αλγόριθμος Επιγαστραλγίας

Θεραπεία Ενήλικα ασθενούς με ΔΚΟ (Διαβητική Κετοξέωση)

Αλγόριθμος Αλκάλωσης

Αλγόριθμος Οξέωσης

Οξεοβασική ισορροπία

Αλγόριθμος πυρετού αγνώστης αιτιολογίας

Αλγόριθμος για πυρετό

Σύλλογος ειδικευομένων ιατρών

Σκοπός αυτού του χώρου...